demoralisation

demoralisationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet demoralisation

demoralisation

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till demoralisation

Diskussion om ordet demoralisation