demotion

demotions
Substantiv

Ordet demotion har 3 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom sport
  • Inom generell
kemi
sport
generell

Ordet demotion inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till demotion (inom kemi)

Ordet demotion inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till demotion (inom sport)

Ordet demotion inom generell

act of lowering in rank or position

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet demotion