denigrate

denigrate
denigrated
denigrated
Verb

Översättningar

Ordet denigrate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom medicin
generell
bildligt
medicin

Ordet denigrate inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet denigrate inom bildligt

Synonymer till denigrate (inom bildligt)

Ordet denigrate inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till denigrate (inom medicin)

Möjliga synonymer till denigrate (inom medicin)

Diskussion om ordet denigrate