dent

dent
dented
dented
Verb

Översättningar

Synonymer till dent

Möjliga synonymer till dent

Diskussion om ordet dent

dent

dents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet dent

  • "it made a dent in my bank account"

Ordet dent har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
  • Inom juridik
  • Inom generell
medicin
bildligt
juridik
generell

Vanligast betydelse av ordet dent inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till dent (inom medicin)

Möjliga synonymer till dent (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet dent inom bildligt

an appreciable consequence (especially a lessening)

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dent (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet dent inom juridik

an impression in a surface (as made by a blow)

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till dent (inom juridik)

Möjliga synonymer till dent (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet dent inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet dent