depart

depart
departed
departed
Verb

Hur används ordet depart

  • "depart from the rules"
  • "depart from a habit"
  • "The train departs at noon"
  • "The family took off for Florida"

Ordet depart har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom spel
  • Inom sjöfart
  • Inom fåglar
generell
spel
sjöfart
fåglar

Vad betyder depart inom generell, generell, generell ?

leave

go away or leave

Översättningar (inom generell)

Synonymer till depart (inom generell)

Möjliga synonymer till depart (inom generell)

Möjliga synonymer till depart (inom generell)

Ordet depart inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till depart (inom spel)

Möjliga synonymer till depart (inom spel)

Ordet depart inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till depart (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till depart (inom sjöfart)

Ordet depart inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till depart (inom fåglar)

Möjliga synonymer till depart (inom fåglar)

Diskussion om ordet depart