deracinate

deracinate
deracinated
deracinated
Verb

Översättningar

Synonymer till deracinate

Ordet deracinate har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom bildligt
  • Inom generell
ålderdomlig
bildligt
generell

Ordet deracinate inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till deracinate (inom ålderdomlig)

Ordet deracinate inom bildligt

Synonymer till deracinate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till deracinate (inom bildligt)

Ordet deracinate inom generell

Synonymer till deracinate (inom generell)

Möjliga synonymer till deracinate (inom generell)

Diskussion om ordet deracinate