derange

derange
deranged
deranged
Verb

Översättningar

Synonymer till derange

Ordet derange har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet derange inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till derange (inom bildligt)

Ordet derange inom generell

Synonymer till derange (inom generell)

Uttryck till derange (inom generell)

Diskussion om ordet derange