designation

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till designation

förteckning

Diskussion om ordet designation

 • - 2016-05-08

  designation=beteckning

designation

designations
Substantiv

Ordet designation har 6 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom medicin
 • Inom handel
 • Inom ekonomi
lingvistik
generell
fåglar
medicin
handel
ekonomi

Ordet designation inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till designation (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till designation (inom lingvistik)

Ordet designation inom generell

the act of designating

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till designation (inom generell)

Möjliga synonymer till designation (inom generell)

Ordet designation inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till designation (inom fåglar)

Möjliga synonymer till designation (inom fåglar)

Ordet designation inom medicin

the act of designating or identifying something

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till designation (inom medicin)

Ordet designation inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till designation (inom handel)

Ordet designation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till designation (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till designation (inom ekonomi)

Diskussion om ordet designation

 • - 2010-07-28

  ge beteckning till något