desolation

Substantiv

Ordet desolation har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Ordet desolation inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till desolation (inom botanik)

Möjliga synonymer till desolation (inom botanik)

Ordet desolation inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till desolation (inom generell)

Uttryck till desolation (inom generell)

Ord i uttryck för desolation (inom generell)

Möjliga synonymer till desolation (inom generell)

Möjliga synonymer till desolation (inom generell)

Diskussion om ordet desolation