detach

detach
detached
detached
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till detach

Hur används ordet detach

  • "detach the skin from the chicken before you eat it"
  • "detach a regiment"
  • "His retina detached and he had to be rushed into surgery"

Ordet detach har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom sömnad
  • Inom militärväsen
  • Inom typografi
teknik
sömnad
militärväsen
typografi

Vanlig betydelse av ordet detach inom sömnad

cause to become detached or separated; take off

Översättningar (inom sömnad)

Möjliga synonymer till detach (inom sömnad)

Vanlig betydelse av ordet detach inom militärväsen

military use: separate (a small unit) from a larger, esp. for a special assignment

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till detach (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet detach inom typografi

come to be detached

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till detach (inom typografi)

Möjliga synonymer till detach (inom typografi)

Diskussion om ordet detach