determinism

determinismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet determinism

  • "Det rör sig alltså inte om någon genetisk determinism, menar Patrik Magnusson."
  • "– Ordet urval misstolkas ofta som någon slags determinism, men det finns ju ingen tanke bakom det här."

Vad betyder determinism inom generell ?

skeendet är beroende av tidigare händelser, individens egna fria vilja är starkt begränsad.

Diskussion om ordet determinism

determinism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder determinism inom generell ?

a philosophical doctrine holding that all events are inevitable consequences of antecedent sufficient causes; often understood as denying the possibility of free will

Diskussion om ordet determinism