detonator

detonatorn
detonatorer
detonatorerna
Substantiv [n]

Synonymer till detonator

Hur böjs ordet detonator på svenska?

Obestämd singular: detonator
Bestämd singular: detonatorn
Obestämd plural: detonatorer
Bestämd plural: detonatorerna

Hur används ordet detonator

 • "Bland annat finns detaljerade beskrivningar med bilder på hur man bygger en detonator med hjälp av väteperoxid, svavelsyra och aceton."
 • "Därefter kan sprängämnet explodera med hjälp av en liten detonator."
 • "Vid gripandet beslagtogs bl.a. en pistol med ljuddämpare, en detonator, en timer och ett videoband, där två personer berättar om ett förestående terrordåd."
 • "Enligt Södermanlands Nyheters nätupp- laga rörde det sig om en brandbomb med detonator och brandfarlig vätska."
 • "I fordonet hittades 700 gram sprängämne, plus en detonator, i en sportväska."
 • "Det är ammoniumnitratet i konstgödseln som tillsammans med t ex dieselolja och en detonator kan användas för att tillverka bomber."
 • "Och att man hittat beskrivningar i hans dator om hur man tillverkar en detonator saknar betydelse i det här fallet eftersom allt som behövs varit en molotovcocktail – alltså en flaska med bensin och an antänd trasa."
 • "Det är ammoniumnitratet i konstgödseln som tillsammans med t ex dieselolja och en detonator kan användas för att tillverka bomber."
 • "Han hade ett föremål som liknade en detonator i handen, och lämnade en väska som han uppgav innehöll en bomb."
 • "En detonator är oftast tändanordningen till en bomb."

Vad betyder detonator inom teknik ?

anordning eller tändsats som används för att initiera en explosion

Möjliga synonymer till detonator

Diskussion om ordet detonator

detonator

detonators
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet detonator har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom historia, järnväg
 • Inom kläder
generell
historia, järnväg
kläder

Vad betyder detonator inom generell ?

anordning eller tändsats som används för att initiera en explosion

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till detonator (inom generell)

Ordet detonator inom historia, järnväg

lades på järnvägsspår för att varna tåg

Översättningar (inom historia, järnväg)

Svenska

Ordet detonator inom kläder

a mechanical or electrical device or a small amount of explosive; can be used to fire an explosive charge

Synonymer till detonator (inom kläder)

Möjliga synonymer till detonator (inom kläder)

Diskussion om ordet detonator