devalue

devalue
devalued
devalued
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till devalue

Hur används ordet devalue

  • "The tear devalues the painting"

Ordet devalue har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom handel
ekonomi
generell
handel

Vad betyder devalue inom ekonomi ?

remove the value from; deprive of its value

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till devalue (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till devalue (inom ekonomi)

Ordet devalue inom generell

lower the value or quality of

Översättningar (inom generell)

Ordet devalue inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till devalue (inom handel)

Möjliga synonymer till devalue (inom handel)

Diskussion om ordet devalue