diarium

diariet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till diarium

Hur används ordet diarium

  • "Undersökningen har gjorts utifrån fem kriterier; hur snabbt kommunen lämnar ut offentliga handlingar på begäran, om handlingarna fås i elektronisk form, om avgift tas ut, om kommunens diarium finns publicerat på kommunens webbplats och hur bra servicen och kunskapsnivån om offentlighetsprincipen är vid kommunen."
  • "Allt från vårt bildarkiv över olyckor och insatser, till de digitala handlingarna i vårt diarium, säger brandingenjör Claes Nicklasson."
  • "Våra reportrar har plockat fram tusentals offentliga dokument ur kommunens diarium och intervjuat en mängd människor med insyn i den högsta kommunledningens arbete."
  • "Vi hittar bara ett fyra sidor långt dokument från samhällsbyggnadsutskottet i kommunens diarium i ärendet, är det allt som finns?"
  • "Halmstads kommun lade ut kommuninvånares namn, adress och personnummer i sitt diarium på nätet i strid med personuppgiftslagen."
  • "UD, som har fått kritik av riksdagen för att sedan 2008 i princip inte ha haft något riktigt diarium för inkomna handlingar, bryter dock enligt utrikesministern hela tiden ny mark inom den digitala diplomatin."
  • "Ett expertutlåtande som slog fast att munskydd alltid behövs, har raderats från myndighetens diarium."
  • "Det är nu också makulerat från myndighetens offentliga diarium."
  • "I anmälan finns flera dokument från myndigheten, däribland en logg från Arbetsmiljöverkets diarium och e-postkommunikation mellan tjänstemän på Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten."
  • "Nämnden föreslår också att de 40 olika pappersdiarier som förs över hemliga tvångsmedel hos åklagarmyndigheterna ska ersättas av ett gemensamt elektroniskt diarium."

Vad betyder diarium inom kontor ?

plats där en lista upprätthålls med inkomna och utgående skrivelser

Möjliga synonymer till diarium

Diskussion om ordet diarium