dictate

dictates
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet dictate

  • ""the dictates of reason""

Ordet dictate har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom medicin
militärväsen
medicin

Vad betyder dictate inom militärväsen ?

an authoritative rule

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till dictate (inom militärväsen)

Ordet dictate inom medicin

a guiding principle:

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till dictate (inom medicin)

Diskussion om ordet dictate

dictate

dictate
dictated
dictated
Verb

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till dictate (inom medicin)

Ordet dictate har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ekonomi
generell
ekonomi

Vad betyder dictate inom generell ?

read out loud for the purpose of recording

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet dictate inom ekonomi

rule as a dictator

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till dictate (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till dictate (inom ekonomi)

Diskussion om ordet dictate