diffusion

diffusions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till diffusion

Ordet diffusion har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mat
generell
mat

Vad betyder diffusion inom generell, generell, generell ?

a process of intermingling molecules as a result of random thermal agitation

the spread of social institutions (and myths and skills) from one society to another

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till diffusion (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet diffusion inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till diffusion (inom mat)

Diskussion om ordet diffusion

diffusion

diffusionen
diffusioner
diffusionerna
Substantiv [n]

Översättningar (inom mat)

Synonymer till diffusion (inom mat)

Hur böjs ordet diffusion på svenska?

Obestämd singular: diffusion
Bestämd singular: diffusionen
Obestämd plural: diffusioner
Bestämd plural: diffusionerna

Hur används ordet diffusion

  • "Med hjälp av tekniken DTI ( diffusion tensor imaging ) undersöktes hjärnans vita substans, det vill säga den del av hjärnan som ligger innanför hjärnbarken och som sköter kommunikationen mellan hjärnbarkens nervceller."

Diskussion om ordet diffusion