difteri

difterin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet difteri

  • "Vaccinet kan ges i samma spruta som den mot bland annat polio, difteri och kikhosta."
  • "Det är den kombination av vaccin mot bland annat difteri, kikhosta, stelkramp, polio och pneumokocker som till hösten väntas bli en bristvara."
  • "Vaccinet Tetravac brukar ges till femåringar som skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
  • "Stelkramp, difteri, lunginflammation och kikhosta är några av de vaccin som är brist på."
  • "I det svenska vaccinationsprogrammet vaccineras barn mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker."
  • "Mässling, difteri, stelkramp och så."
  • "Det handlar inte bara om tbc utan också om allvarliga sjukdomar som difteri, stelkramp, polio och kikhosta."
  • "- Man ska alltid se till att ha ett grundskydd mot polio, difteri och stelkramp."
  • "Ett fall av stelkramp och ett fall av difteri har upptäckts i Sverige, enligt Smittskyddsinstitutet ( SMI )."
  • "Båda sjukdomarna är extremt ovanliga i vårt land, framför allt difteri."

Vad betyder difteri inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
smittsam infektionssjukdom

Relaterat till difteri

ohälsa

Diskussion om ordet difteri