diktcykel

diktcykeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

diktcykel är en/ett

Vad betyder diktcykel inom cykel ?

en grupp dikter som hör nära samman (t ex Fänrik Ståls sägner)

Diskussion om ordet diktcykel