diminution

diminutions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till diminution

Ordet diminution har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
  • Inom kemi
generell
lingvistik
kemi

Ordet diminution inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till diminution (inom generell)

Ordet diminution inom lingvistik

Synonymer till diminution (inom lingvistik)

Ordet diminution inom kemi

Synonymer till diminution (inom kemi)

Möjliga synonymer till diminution (inom kemi)

Diskussion om ordet diminution