dimness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till dimness

Ordet dimness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder dimness inom generell, generell ?

the state of being poorly illuminated

the property of lacking brilliance

Översättningar (inom generell)

Synonymer till dimness (inom generell)

Uttryck till dimness (inom generell)

Möjliga synonymer till dimness (inom generell)

Möjliga synonymer till dimness (inom generell)

Ordet dimness inom lingvistik

the quality of being dim

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till dimness (inom lingvistik)

Diskussion om ordet dimness