directory

directories
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till directory

Ordet directory har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom data
  • Inom telefoni
data
data
telefoni

Vad betyder directory inom data ?

an alphabetical list of names and addresses

Översättningar (inom data)

Ordet directory inom data

(computer science) a listing of the files stored in memory (usually on a hard disk)

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till directory (inom data)

Ordet directory inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Svenska

Synonymer till directory (inom telefoni)

Möjliga synonymer till directory (inom telefoni)

Diskussion om ordet directory

  • - 2008-12-10

    adressförteckning, kundregister bibliotek, katalog