discipel

[disipel]
discipeln
disciplar
disciplarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till discipel

Hur uttalas ordet discipel?

[disipel]

Hur böjs ordet discipel på svenska?

Obestämd singular: discipel
Bestämd singular: discipeln
Obestämd plural: disciplar
Bestämd plural: disciplarna

Vad betyder discipel inom utbildning ?

elev, lärjunge

Möjliga synonymer till discipel

Relaterat till discipel

elev

Diskussion om ordet discipel