discombobulate

discombobulate
discombobulated
discombobulated
Verb

Översättningar

Synonymer till discombobulate

Ordet discombobulate har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Ordet discombobulate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till discombobulate (inom bildligt)

Ordet discombobulate inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till discombobulate (inom generell)

Diskussion om ordet discombobulate