discomfort

discomfort
discomforted
discomforted
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet discomfort

discomfort

discomforts
Substantiv

Ordet discomfort har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom ALLMÄNT
generell
juridik
ALLMÄNT

Vad betyder discomfort inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till discomfort (inom generell)

Möjliga synonymer till discomfort (inom generell)

Ordet discomfort inom juridik

the state of being tense and feeling pain

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till discomfort (inom juridik)

Möjliga synonymer till discomfort (inom juridik)

Ordet discomfort inom ALLMÄNT

an uncomfortable feeling in some part of the body

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till discomfort (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till discomfort (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet discomfort