discord

discords
Substantiv

Synonymer till discord

Ordet discord har 3 betydelser

  • Inom kultur
  • Inom musik
  • Inom religion
kultur
musik
religion

Vad betyder discord inom kultur ?

lack of agreement or harmony

Översättningar (inom kultur)

Synonymer till discord (inom kultur)

Möjliga synonymer till discord (inom kultur)

Ordet discord inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till discord (inom musik)

Ordet discord inom religion

a discordant act

Översättningar (inom religion)

Synonymer till discord (inom religion)

Diskussion om ordet discord