disfigure

disfigure
disfigured
disfigured
Verb

Synonymer till disfigure

Hur används ordet disfigure

  • "The vandals disfigured the statue"

Ordet disfigure har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom veterinärmedicin
generell
veterinärmedicin

Vad betyder disfigure inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Synonymer till disfigure (inom generell)

Uttryck till disfigure (inom generell)

Möjliga synonymer till disfigure (inom generell)

Möjliga synonymer till disfigure (inom generell)

Ordet disfigure inom veterinärmedicin

spoil the appearance of

Översättningar (inom veterinärmedicin)

Synonymer till disfigure (inom veterinärmedicin)

Möjliga synonymer till disfigure (inom veterinärmedicin)

Diskussion om ordet disfigure

  • - 2020-03-23

    döda