dish out

dish out
dished out
dished out
Verb

Översättningar

Ordet dish out har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom religion
  • Inom sport
juridik
religion
sport

Ordet dish out inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till dish out (inom juridik)

Möjliga synonymer till dish out (inom juridik)

Ordet dish out inom religion

Möjliga synonymer till dish out (inom religion)

Ordet dish out inom sport

Synonymer till dish out (inom sport)

Diskussion om ordet dish out