diskretion

diskretionen
diskretioner
diskretionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till diskretion

Hur böjs ordet diskretion på svenska?

Obestämd singular: diskretion
Bestämd singular: diskretionen
Obestämd plural: diskretioner
Bestämd plural: diskretionerna

Hur används ordet diskretion

  • "Självklart gäller diskretion gentemot olika medarbetare, säger Pamela Garpefors."
  • "- I det här skedet när vi börjar närma oss den tidsplan som vi har satt upp för detta så måste vi jobba under diskretion."
  • "Ifrågasätter hästens diskretion"
  • "Under strikt sekretess och diskretion."
  • "Enligt van der Kwast talar parternas öppenhet mot uppfattningen att utmärk- elsen är otillbörlig, eftersom mutor brukar hanteras med stor diskretion."
  • "– Det är ett väldigt känsligt läge och generellt ber vi om diskretion, så att vårt team ska kunna jobba med att få hem våra kollegor, säger Ekholm."
  • "Hans diskretion är inte i första hand en artighet utan en konsekvens av ämnet : Depression och alkoholism liknar varandra i det att de stänger omvärlden ute, den sjuka och missbrukaren är inneslutna i sina bubblor, alla andra blir till skuggor som rör sig i utkanten av blickfältet, även de mest älskade, kanske mest just de."
  • "Han fortsätter med att garantera diskretion :"
  • "Här har hon ett viktigt tips att delge kommande mästare i fotograferandets konst – tålamod och diskretion."
  • "Ett arbete som kräver både diskretion, lyhördhet och stor förmåga till anpassning."

Diskussion om ordet diskretion