dispair

Verb [-]

Översättningar

Möjliga synonymer till dispair

Diskussion om ordet dispair