dispense with

dispense with
dispensed with
dispensed with
Verb

Översättningar

Synonymer till dispense with

Ordet dispense with har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet dispense with inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till dispense with (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till dispense with (inom ALLMÄNT)

Ordet dispense with inom generell

forgo; do or go without

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet dispense with