disputera

Verb

Synonymer till disputera

Hur används ordet disputera

 • "Senatorerna disputerade om nerdragningar i den föreslagna budgeten"
 • "Jag finner det svårt att disputera med dessa människor"
 • "Det ifrågasattes om Annika Eriksson var bäst lämpad, då hon både ska disputera och få barn i höst."
 • "Han ska på lördag disputera på sin forskning."
 • "Forskningsanknytningen i lärarutbildningen måste stärkas och studenter bör uppmuntras att disputera."
 • "– Och min dotter som ju ska disputera på lördag får plugga hemma hos mig idag."
 • "– Sen hoppas jag såklart också att jag ska kunna disputera med min avhandling, säger hon."
 • "Då passar universitetets tidigare rektor på att disputera i nasologi."
 • "säger hedersdoktorn, som övervägt om han skulle disputera en dag, men nog alltid känt att tiden inte riktigt räcker till."
 • "Enligt universitetet är Buijsman den yngste att disputera i Sverige, i alla fall i modern tid."
 • "Men hon var tvungen att vänta 77 år innan hon kunde disputera."
 • "Synnöve Ödegård var den första att disputera i ämnet patientsäkerhet i Sverige och har följt problematiken i Varberg."
 • "Vi disputerade frågan om vem som upptäckte Australien"
 • "De disputerade med honom tills tungorna värkte"
 • "Hon disputerar den 30 november 2008 kl 12.15"
 • "Han disputerar på måndag i Göttingen"

Ordet disputera har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder disputera inom vardagligt ?

diskutera, debattera

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till disputera (inom vardagligt)

Ordet disputera inom generell

tvista, diskutera

universitetsnivå

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till disputera (inom generell)

Diskussion om ordet disputera