disrupt

disrupt
disrupted
disrupted
Verb

Synonymer till disrupt

Hur används ordet disrupt

  • "This event disrupted the orderly process"

Ordet disrupt har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom data
bildligt
generell
data

Ordet disrupt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till disrupt (inom bildligt)

Ordet disrupt inom generell

throw into disorder

Översättningar (inom generell)

Ordet disrupt inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till disrupt (inom data)

Möjliga synonymer till disrupt (inom data)

Diskussion om ordet disrupt

  • - 2013-08-24

    sätta ur balans