dissociate

dissociate
dissociated
dissociated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till dissociate

Hur används ordet dissociate

  • "you must dissociate these two events!"

Ordet dissociate har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom matematik
  • Inom generell
musik
matematik
generell

Ordet dissociate inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till dissociate (inom musik)

Ordet dissociate inom matematik

Synonymer till dissociate (inom matematik)

Ordet dissociate inom generell

regard as unconnected

Diskussion om ordet dissociate