dogmatik

dogmatiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder dogmatik inom generell ?

Dogmatik (av grek. dogmatiko's, "som innehåller lärosatser"), teol., egentligen vetenskapen om dogmerna. Begreppet, som först från mitten av 1600-talet blev allmännare bruklig, är den vetenskap, som närmast åsyftar att ge en systematiskt fullständig och metodiskt grundad framställning av den inom ett visst kristet kyrkosamfund härskande läroåskådningen i dess inre sammanhang. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendomens_dogmatik

Relaterat till dogmatik

visshet

religionsurkund

tro

Diskussion om ordet dogmatik