domsrätt

domsrätten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet domsrätt

  • "Det saknas så kallad domsrätt eftersom händelsen inträffat på ” utländsk egendom ”, säger kammaråklagare Lars Magnusson vid Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål."
  • "Det är familjen till offret som har domsrätt, de räknas som ” ägare till blodet ”."

Vad betyder domsrätt inom juridik ?

Jurisdiktion eller domsrätt (av latin: iurisdi'ctio, rättskipning) eller rättsbefogenhet; att utöva rättskipning och att döma. Jurisdiktionen är begränsad till ett geografiskt område eller till vissa personer eller ett visst sakområde. http://sv.wikipedia.org/wiki/Domsr%C3%A4tt

Möjliga synonymer till domsrätt

Relaterat till domsrätt

domstol

myndighet

Diskussion om ordet domsrätt