dress down

dress down
dressed down
dressed down
Verb

Översättningar

Ordet dress down har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom utbildning
  • Inom generell
sport
utbildning
generell

Ordet dress down inom utbildning

Ordet dress down inom generell

put on clothes that make a careless or ill-dressed impression

Diskussion om ordet dress down