drip

drips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till drip

Hur används ordet drip

  • "there's a drip through the roof"

Ordet drip har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom mat
  • Inom fotboll
medicin
mat
fotboll

Ordet drip inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till drip (inom medicin)

Ordet drip inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till drip (inom mat)

Ordet drip inom fotboll

the formation and falling of drops of liquid

Synonymer till drip (inom fotboll)

Diskussion om ordet drip

drip

drip
dripped
dripped
Verb

Översättningar (inom fotboll)

Synonymer till drip (inom fotboll)

Ordet drip har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom fotboll
mat
generell
fotboll

Ordet drip inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till drip (inom mat)

Ordet drip inom generell

fall in drops; of liquids

Ordet drip inom fotboll

Synonymer till drip (inom fotboll)

Möjliga synonymer till drip (inom fotboll)

Diskussion om ordet drip