driva igenom

driver igenom
drev igenom
drivit igenom
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till driva igenom

Hur böjs ordet driva igenom på svenska?

Presens: driver igenom
Preteritum: drev igenom
Supinum: drivit igenom

Vad betyder driva igenom inom sjöfart ?

förverkliga med hjälp av påtryckningar

Diskussion om ordet driva igenom