drivfjäder

drivfjädern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till drivfjäder

Hur används ordet drivfjäder

  • "Det som till synes varit Alliansens viktigaste drivfjäder dessa år är : ” Vi har makten att bestämma och då gör vi det också, oavsett vilket resultat det blir ”."

Vad betyder drivfjäder inom bildligt ?

motiverande omständighet, något (eller någon) som främjar utveckling åt visst håll

Möjliga synonymer till drivfjäder

Relaterat till drivfjäder

benägenhet

kraftmedel

drivning

motiv

grund

Diskussion om ordet drivfjäder