DVD-Rom

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
  • DVD  [ data ]
  • DVD  [ data ]

Vad betyder DVD-Rom inom data ?

Digital Versatile Disc (ursprungligen Digital Video Disc), förkortat DVD eller dvd, är ett digitalt optiskt lagringsmedium som ersatt videokassettband och laserdisc, men dess användningsområde omfattar även musik och bilder i olika format samt generell datalagring, vilket gör att DVD utgör ett alternativ till CD, med fördelen att DVD har högre lagringskapacitet. https://sv.wikipedia.org/wiki/DVD

Möjliga synonymer till DVD-Rom

Diskussion om ordet DVD-Rom

DVD-ROM

Substantiv

Vad betyder DVD-ROM inom förkortning, data ?

Digital Versatile Disc-ROM

Diskussion om ordet DVD-ROM