dy

[dyː]
dyn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till dy

Hur uttalas ordet dy?

[dyː]

Hur används ordet dy

 • "– Det är mycket dy, så det är svårt att ta sig ner till själva konstruktionen, säger Lars Einarsson."
 • "Enligt boende har naturen och havsmiljön de senaste åren förändrats med död sjöbotten, illaluktande dy och ökad vasstillväxt."
 • "– Vi söker närmast strandkanten och det är mycket rötter och dy, det går inte att såga upp isen där utan vi får skrapa oss fram, säger spaningsledare Ola Pettersson."
 • "Det innebär att ön omgärdas av dy, och därför måste vi ställa pumpen ute i båten för att nå ut till vattnet."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Men om det är botten som består av dy?"
 • "En fördel med sommarsimskolor som Jill af Edholm vill trycka på är vikten av att lära sig simma utomhus, i hav och sjöar - med grumligt vatten, dy och sjögräs."
 • "- När fartyget skulle lämna Vadstena kom det för nära land och fastnade i sand och dy, berättar Kalle Sahlén vid Sjöräddningssällskapet i Vadstena."
 • "– Hon har gått ned i ett smalt dike med dy och vatten och hon ligger väldigt illa till, berättade Dan Öberg, räddningsledare på platsen."
 • "– Det är mycket dy, så det är svårt att ta sig ner till själva konstruktionen, säger Lars Einarsson."
 • "Enligt boende har naturen och havsmiljön de senaste åren förändrats med död sjöbotten, illaluktande dy och ökad vasstillväxt."
 • "– Vi söker närmast strandkanten och det är mycket rötter och dy, det går inte att såga upp isen där utan vi får skrapa oss fram, säger spaningsledare Ola Pettersson."
 • "Det innebär att ön omgärdas av dy, och därför måste vi ställa pumpen ute i båten för att nå ut till vattnet."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Maskinen som gick genom isen vid arbete med med en vinterväg i början av året låg på flera meters djup i tjock dy men i helgen kom den upp."
 • "Men om det är botten som består av dy?"
 • "En fördel med sommarsimskolor som Jill af Edholm vill trycka på är vikten av att lära sig simma utomhus, i hav och sjöar - med grumligt vatten, dy och sjögräs."
 • "- När fartyget skulle lämna Vadstena kom det för nära land och fastnade i sand och dy, berättar Kalle Sahlén vid Sjöräddningssällskapet i Vadstena."
 • "– Hon har gått ned i ett smalt dike med dy och vatten och hon ligger väldigt illa till, berättade Dan Öberg, räddningsledare på platsen."

Vad betyder dy inom geologi ?

Dy eller gyttja är en jordart som bildas genom att sönderdelade växt- eller djurrester avsätts på sjö- eller havsbotten, vanligen i insjöar och skyddade havsvikar. Partiklarna bryts ner utan syretillförsel vanligen i tarmkanalen på olika vattenlevande organismer. Normalt är partiklarna så finfördelade att de inte är urskiljbara för ögat. Medelsedimentationshastigheten är vanligen låg ofta kring 0,1 mm/år. I de fall där växtpartiklarna är väl synliga, används ibland den egentliga felaktiga benämningen svämtorv. Gyttja med innehåll av grövre växtdelar kallas grovdetritusgyttja och gyttja utan synliga växtdelar kallas findetritusgyttja. Gyttja är ett lånord från svenskan i engelska språket, som används om sediment i eutrofa sjöar. Även i dystrofa sjöar kan det finns gyttja. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gyttja

Möjliga synonymer till dy

Relaterat till dy

fukt

simmighet

sumpmark

orenlighet

Diskussion om ordet dy

Dy

Substantiv

Diskussion om ordet Dy