dyke

Verb

Synonymer till dyke

Diskussion om ordet dyke

dyke

dykes
Substantiv

Översättningar

Ordet dyke har 2 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom bilar
zoologi
bilar

Ordet dyke inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till dyke (inom zoologi)

Motsats till dyke (inom zoologi)

Möjliga synonymer till dyke (inom zoologi)

Ordet dyke inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Möjliga synonymer till dyke (inom bilar)

Diskussion om ordet dyke