dymmelonsdag

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet dymmelonsdag

  • "Det är dymmelonsdag och Thomas Wassberg stretchar."
  • "– Sedan är det lite roligt eftersom det är dymmelonsdag och det är den sista dagen innan påsk vi ringer i klockorna."

Rim på dymmelonsdag

Vad betyder dymmelonsdag inom generell ?

onsdagen i stilla veckan (före påsk), som inleder påskfriden då tystnad och stillhet ska råda, arbetet vila och kringgärningar undvikas Institutet för språk och folkminnen, [http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2014-04-03-dymmelonsdag.html "Dymmelonsdag"], läst 2015-03-28

Diskussion om ordet dymmelonsdag