efface

efface
effaced
effaced
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till efface

Hur används ordet efface

  • "efface a memory"

Ordet efface har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom bildligt
  • Inom generell
ålderdomlig
bildligt
generell

Ordet efface inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till efface (inom ålderdomlig)

Ordet efface inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till efface (inom bildligt)

Möjliga synonymer till efface (inom bildligt)

Ordet efface inom generell

make inconspicuous: efface onself

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet efface