efterapning

efterapningen
efterapningar
efterapningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till efterapning

Hur böjs ordet efterapning på svenska?

Obestämd singular: efterapning
Bestämd singular: efterapningen
Obestämd plural: efterapningar
Bestämd plural: efterapningarna

Hur används ordet efterapning

  • "Domstolen anser helt enkelt inte att M & M:s förpackningar är en efterapning av Marabous förpackning."
  • "Leaf har hävdat att Tom-Webes skumbilar dels är ett otillbörligt utnyttjande av Leafs goda renommé, dels är en vilseledande efterapning av Leafs skumbilar, som har Bugatti som förebild."
  • "– Det finns naturligtvis en anledning att vara kritisk mot en ogenomtänkt efterapning, men jag tycker inte att vi ser det problemet i Sverige."
  • "Serien blev på goda grunder en favorit för många – lite som ett svenskt The office, utan att vara en direkt efterapning."

Vad betyder efterapning inom vardagligt ?

det att efterapa

Möjliga synonymer till efterapning

Relaterat till efterapning

likhet

imitation

villfarelse

följe

avbild

senare inträffande

Diskussion om ordet efterapning