efterhärmare

efterhärmaren
efterhärmare
efterhärmarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet efterhärmare på svenska?

Obestämd singular: efterhärmare
Bestämd singular: efterhärmaren
Obestämd plural: efterhärmare
Bestämd plural: efterhärmarna

Hur används ordet efterhärmare

  • "” Den senaste tidens terrordåd, oavsett om de utförts av personer kopplade till terrororganisationer, efterhärmare eller ensamma gärningsmän, tjänar som påminnelse om att amerikanska medborgare bör iaktta stor försiktighet och vidta nödvändiga åtgärder för att öka sitt säkerhetsmedvetande ”, heter det i uttalandet från utrikesdepartementet."
  • "– Däremot finns det alltid en risk för efterhärmare och därför har vi vidtagit vissa mindre åtgärder under en kort period, säger Roger Andersson."

Diskussion om ordet efterhärmare