efterlämna

efterlämnar
efterlämnade
efterlämnat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet efterlämna på svenska?

Presens: efterlämnar
Preteritum: efterlämnade
Supinum: efterlämnat

Hur används ordet efterlämna

  • "Antingen genom dödsbon efter de personer som avlider utan att efterlämna make / maka, närmare släktingar eller testamenten eller genom direktavkastning på fondens investeringar."
  • "Att katter kan ätas, efterlämna gödsel och till och med diska är argument som inte biter på länsrätten i Halmstad."
  • "Antingen genom dödsbon efter de personer som avlider utan att efterlämna make / maka, närmare släktingar eller testamenten eller genom direktavkastning på fondens investeringar."
  • "Hepatit A läker oftast ut utan att efterlämna några men."
  • "I en epilog ålägger sig den 91-årige Zygmunt Bauman att efterlämna en strimma hopp åt sina läsare."
  • "– Många äldre väljer att ha solcellsanläggningar för att värna om miljön samt klimat och efterlämna en bättre miljö till kommande generationer, säger Cerina Wittbom, verksamhetsledare för Solar Region Skåne."
  • "Antingen genom dödsbon efter de personer som avlider utan att efterlämna make / maka, närmare släktingar eller testamenten eller genom direktavkastning på fondens investeringar."
  • "– Jag är nöjd med hur vårt liv blev men det har varit tufft, vi har varit nära att gå i konkurs flera gånger och vi kan inte efterlämna arv till våra barn som gärna hade velat bli lantbrukare, vi har inte råd att köpa nya skördemaskiner, konstaterar hon."
  • "De hade lagt beslag på lägenheter vars innehavare avlidit utan att efterlämna testamente eller andra instruktioner om sina ägodelar."
  • "Maria Frisk, näringspolitiskt ansvarig i Värmland för branschorganistionen Fastighetsägarna, tror att arbete hemifrån kommer efterlämna att fler vill vara flexibla – och att det kan leda till fler kontorskollektiv även på mindre orter."

Möjliga synonymer till efterlämna

Diskussion om ordet efterlämna