elektricitet

elektriciteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till elektricitet

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet elektricitet

 • "När det gäller förnybar energi har de anslutande länderna antagit mål inom ramen för direktivet om elektricitet från förnybara energikällor.89 Det totala målet i EU25 för förnybar energi för år 2010 har nu blivit 21 %, i stället för 22 % i EU15. eur-lex.europa.eu"
 • "Bland elbolaget Eons kunder, som har varit värst drabbade av elavbrotten, saknade vid tiotiden på tisdagen 47 300 elektricitet."
 • "Rummet kan stå emot både explosioner och gasutsläpp och har särskild beredskap vad gäller mat och elektricitet."
 • "Det enda som har gjorts är insättning av fönster och elektricitet."
 • "På vintrarna är det ont om elektricitet, berättar Jihan Barakat."
 • "Green Teens använde sig av förnyelsebar elektricitet, närproducerad mat / dryck, en ekologisk marknad och logistik i form av bussar och skärgårdsbåtar och tackas nu för sin insats på Unicefs blogg."
 • "Att ha kontakt med hemlandet är svårt, på senaste tiden har det varit ont om elektricitet och det är ont om mat."
 • "Oljeplattformen Goliat kommer till viss dela att få el via en 106 kilometer lång sjökabel, som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 50 procent genom att reducera behovet av elektricitet producerad av plattformens gasturbiner."
 • "Polisen hittade henne i sommarstugan, där hon klarat sig i den 20-gradiga kylan helt utan elektricitet."
 • "I Älvkarhed utanför Alfta har några privatpersoner byggt ett vattenkraftverk som kan förse omkring 100 villor med elektricitet."
 • "Hönsfarmarna bedövade en höna i taget med elektricitet och ryckte sedan nacken av den."

Ordet elektricitet har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom slang
allmänt
slang

Vad betyder elektricitet inom allmänt ?

ett samlingsnamn för ett antal fysikaliska fenomen (såsom elektrisk laddning, elektrisk ström, elektromagnetiskt fält, elektrisk potential och elektromagnetism)

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till elektricitet (inom allmänt)

Möjliga synonymer till elektricitet (inom allmänt)

Relaterat till elektricitet (inom allmänt)

ljuskälla

ljus

hastighet

uppvärmning

medel

styrka

förmåga

kraftmedel

Ordet elektricitet inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till elektricitet (inom slang)

Diskussion om ordet elektricitet