element

[eleˈment]
elementet
element
elementen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till element

Hur uttalas ordet element?

[eleˈment]

Hur böjs ordet element på svenska?

Obestämd singular: element
Bestämd singular: elementet
Obestämd plural: element
Bestämd plural: elementen

Hur används ordet element

 • "Gäddorna mäts, fotograferas och släpps sedan tillbaka i sitt rätta element igen."
 • "Ett tiotal anställda vid Blekinge flygflottilj F 17 har under två års tid druckit kaffe gjort på vatten från element sedan en kaffeautomat varit felkopplad."
 • "Vatten från element i kaffet"
 • "– Det finns absolut spanska vibbar och rytm, men sedan är också mycket element från det Etzia sysslar med, alltså dancehall och reagge, säger Johanny Sanchez."
 • "Kaffeautomaten hade kopplats till ett värmesystem som pumpar runt 200-300 liter vatten i husets element i stället för att kopplas till dricksvattenledningarna."
 • "– Vi har inspirerats av olika tidsepoker i Ronnebys historia, dels brunnsepoken och dels brukets era, och adderar ett starkt arkitektoniskt modernt element i form av ett tak som sträcker sig över hela torget, säger Niels de Bruin, landskapsarkitekt på White."
 • "– Målsäganden uppger att angriparna band fast honom i ett element och brukade våld mot honom, säger åklagare Lena-Marie Bergström som leder förundersökningen."
 • "Padel är en snabbväxande racketsport som blandar element från squash och tennis."
 • "Det var under tisdagskvällen som de två männen ska ha tvingat sig in i offrets lägenhet, bundit fast honom vid ett element och tagit saker ur lägenheten."
 • "Mannen häktades i dag vid Blekinge tingsrätt på sannolika skäl för bland annat olaga frihetsberövande efter att han tillsammans med en annan man tagit sig in i en lägenhet där de bundit fast en man vid ett element."
 • "Kriminella element"

Ordet element har 6 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom byggnadskonst
 • Inom zoologi
 • Inom historia, kemi
 • Inom nedsättande
 • Inom generell
allmänt
byggnadskonst
zoologi
historia, kemi
nedsättande
generell

Vad betyder element inom allmänt ?

vad något är sammansatt av; grundläggande del; del av något större

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till element (inom allmänt)

Möjliga synonymer till element (inom allmänt)

Relaterat till element (inom allmänt)

förberedelse

början

del

kroppslighet

sammansättning

grund

Ordet element inom byggnadskonst

för uppvärmning av lokaler

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till element (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till element (inom byggnadskonst)

Ordet element inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till element (inom zoologi)

Möjliga synonymer till element (inom zoologi)

Ordet element inom historia, kemi

Synonymer till element (inom historia, kemi)

Ordet element inom nedsättande

Nedsättande om person

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till element (inom nedsättande)

Ordet element inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till element (inom generell)

Diskussion om ordet element

 • jtbworld - 2008-05-22

  En lurig grej med exempelvis element och en del andra ord är att med så många alternativ kan det vara svårt att veta vilket man ska välja. Det borde vara tydligare i vilket sammanhang ordet används och vilken typ av ord det är. Det troligaste som en som söker om för element är kanske radiator men hur ska de veta det?

element

elements
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till element (inom generell)

Hur används ordet element

 • "the grammatical elements of a sentence"
 • "a component or constituent element of a system"
 • "water is the element of fishes"
 • "the alchemists believed that there were four elements"
 • "in your element"
 • "he was considered to be a criminal element"

Ordet element har 7 betydelser

 • Inom film
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom juridik
 • Inom matematik
 • Inom juridik
film
matematik
generell
botanik
juridik
matematik
juridik

Ordet element inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till element (inom film)

Möjliga synonymer till element (inom film)

Ordet element inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till element (inom matematik)

Möjliga synonymer till element (inom matematik)

Ordet element inom generell

the situation in which you are happiest and most effective

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till element (inom generell)

Ordet element inom botanik

the most favorable environment for a plant or animal

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till element (inom botanik)

Ordet element inom juridik

one of four substances thought in ancient and medieval cosmology to constitute the physical universe

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till element (inom juridik)

Ordet element inom matematik

a straight line that generates a cylinder or cone

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet element inom juridik

as of an individual, often degrading

Översättningar (inom juridik)

Diskussion om ordet element

 • cesy0400 - 2009-11-25

  i sitt esse

 • Robsmör - 2010-03-10

  Komponent