elenergi

elenergin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet elenergi

  • "Där kan du snabbt räkna ut hur mycket elenergi som solceller på ditt tak skulle kunna producera."
  • "När anslutningen har tagits i drift kommer den att bidra till besparing av 1 500 000 ton koldioxidutsläpp per år genom att ersätta fossil elenergi."
  • "Karlshamnsverket har använts flera gånger under december på grund av kyla och stor efterfrågan på elenergi."
  • "Projektet har haft en total budget på ca 270 miljoner kronor och under projekttiden har Säters kommun sålt elenergi, vatten och avlopp till Fortum och brunnsvatten har lånats ut från byalaget."
  • "I Tuna förväntas stora uttag av elenergi till datacenter, varför inmatning till denna punkt är särskilt gynnsam ur ett tekniskt perspektiv. ”"
  • "Förutom att bygga ut kapaciteten i elnäten så måste även elkonsumenter bli bättre på att bruka elenergi mer effektivt genom att ha en bättre styrning av elen, menar Ola Carlson."
  • "Målet är att göra förnybar elenergi från bland annat vind-, vatten- bio- och vågkraft lönsam och chans att konkurrera med icke förnybara energikällor."
  • "Enligt industrin skulle en förtida nedläggning av kärnkraften slå hårt mot den svenska basindustrin, vars framgång till stor del bygger på tillgången till billig elenergi."
  • "Det handlar om att producera förnybar elenergi och att få bort oljan från värmesystem för att ersätta det med till exempel fast bränsle, säger Erlandsson."
  • "Företagsidén är att den halm som annars bränns upp på åkrarna köps upp av hans företag, som omvandlar den till elenergi, säljer elen och för överskottet ger bönderna betalt för den halm som annars – bokstavligt talat – bara skulle gå upp i rök."

Vad betyder elenergi inom energi ?

energi som lagras eller förflyttas i form av elektricitet; förkortning för elektrisk energi

Diskussion om ordet elenergi